Wchodzenie w świat rolnictwa to ogromne wyzwanie, a zwłaszcza dla młodych ludzi. Jednak z odpowiednim wsparciem finansowym i edukacyjnym staje się to dużo bardziej osiągalne. Program „Młody rolnik” jest jednym z narzędzi, które mają na celu wspieranie rozwoju nowych pokoleń farmerów.

W tym artykule przyjrzeliśmy się wymaganiom tego programu, aby pomóc potencjalnym beneficjentom zrozumieć, czy kwalifikują się do uzyskania dostępnych funduszy.

„Młody rolnik” – co to?

„Młody rolnik” to program wsparcia dla początkujących rolników w Polsce, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem jest zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia działalności rolniczej oraz wsparcie ich na początku tej drogi.

Beneficjenci mają szansę otrzymać pomoc finansową na zakup maszyn, sprzętu, zwierząt hodowlanych czy budowę lub modernizację budynków gospodarskich. Wsparcie może być również przeznaczone na doradztwo bądź szkolenia.

Program „Młody rolnik” – wymagania

Wpisywałeś w wyszukiwarkę wiele haseł dotyczących programu „Młody rolnik”, jednak nie udało Ci się znaleźć wystarczającej ilości informacji na ten temat? “Młody rolnik” – wymagania – zapoznaj się:

  1. Wiek – osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być starsza niż 40 lat w roku złożenia wniosku.
  2. Wykształcenie – kandydat na młodego rolnika powinien posiadać minimalne kwalifikacje w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolno-ogrodniczego lub innego równoważnego wykształcenia zgodnego ze specyfiką produkcji planowanej do podjęcia.
  3. Plan działalności – kandydat powinien przedstawić biznesplan na najbliższe lata, uwzględniający szczegółowy opis planowanych działań.
  4. Pierwszy raz – program dotyczy osób, które po raz pierwszy zakładają własne gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub tych przejmujących ziemie od rodziny, niebędących wcześniej ich zarządcami.
  5. Stałe zamieszkanie i prowadzenie działalności – młody rolnik musi zamieszkiwać i prowadzić działalność na terenie gminy, w której znajduje się gospodarstwo rolne.
  6. Przejęcie gospodarstwa – w przypadku przejęcia gospodarstwa musi ono spełniać określone kryteria np. dotyczące powierzchni użytków rolnych.
  7. Realizacja biznesplanu – młody rolnik zobowiązany jest do realizacji przedstawionego planu przez pięć lat od otrzymania płatności.

Pamiętaj, że szczegółowe informacje dotyczące wymagań mogą różnić się w zależności od konkretnej edycji programu – warto więc regularnie śledzić stronę ARiMR oraz lokalnego biura doradztwa rolniczego.

Program „Młody rolnik” – gdzie złożyć wniosek?

Program „Młody rolnik” to inicjatywa wspierająca młodych rolników w Polsce. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy to zrobić za pośrednictwem lokalnych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Procedura często odbywa się online poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR, co ułatwia dostęp oraz przyspiesza proces.

Zaleca się sprawdzić szczegóły dotyczące terminów oraz wymaganych dokumentów bezpośrednio na stronie ARiMR lub skontaktować się z najbliższym oddziałem tej agencji.

Rekomendowane artykuły