W dobie rosnących cen energii oraz świadomości ekologicznej, coraz więcej wspólnot mieszkaniowych zwraca uwagę na fotowoltaikę jako alternatywne źródło energii. Jest to rozwiązanie, które nie tylko pozytywnie wpływa na naszą planetę, ale także przynosi szereg korzyści bezpośrednio dla mieszkańców. W niniejszym artykule przyjrzano się bliżej wielokierunkowym zaletom wynikającym z instalacji paneli solarnych w budynkach wielorodzinnych.

Fotowoltaika dla wspólnoty mieszkaniowej – zalety

Fotowoltaika dla wspólnoty mieszkaniowej 2024 może przynieść wiele korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych. Oto niektóre z głównych zalet:

  1. Obniżenie kosztów energii: instalacja paneli fotowoltaicznych pozwala na wytworzenie własnej energii, co może znacząco obniżyć rachunki za prąd. Wspólnoty mieszkaniowe często mają duże powierzchnie dachów, które mogą być wykorzystane do instalacji paneli, generując znaczne ilości energii.
  2. Korzyści dla środowiska: fotowoltaika pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Jest to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
  3. Długoterminowa inwestycja: chociaż początkowy koszt instalacji może być wysoki, to systemy fotowoltaiczne są trwałe i mogą przynosić oszczędności przez wiele lat. Ponadto wiele rządów oferuje dotacje, ulgi podatkowe lub inne formy wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii.
  4. Zwiększenie atrakcyjności dla najemców: dla niektórych najemców, zwłaszcza tych bardziej świadomych ekologicznie, możliwość mieszkania w budynku korzystającym z odnawialnych źródeł energii może być ważnym czynnikiem decyzyjnym.

Decyzja o inwestycji w fotowoltaikę dla wspólnoty mieszkaniowej 2024 może przynieść wiele długoterminowych korzyści, zarówno praktycznych, jak i związanych z wartościami społecznymi oraz środowiskowymi.

Fotowoltaika dla wspólnoty mieszkaniowej 2024 – dotacja

W 2024 roku wspólnoty mieszkaniowe w Polsce mają dostęp do kilku opcji dotacji na instalację fotowoltaiki, które mogą znacząco obniżyć koszty zakupu i montażu paneli słonecznych:

  1. Grant OZE – jest to dofinansowanie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które może pokryć do 50% wartości netto montażu instalacji OZE, w tym fotowoltaiki. Ważne jest, aby inwestycja nie otrzymała wcześniej innego wsparcia publicznego, a środki z grantu służą jedynie na refinansowanie wcześniej poniesionych kosztów​.
  2. Program ciepłe mieszkanie – również oferuje wsparcie dla projektów związanych z OZE. Wartość dofinansowania może zawierać zwrot VAT dla podmiotów, które nie mają możliwości odliczenia go.
  3. Prosument lokatorski – wprowadzony w 2022 roku, umożliwia wspólnotom mieszkaniowym korzystniejsze rozliczenia energii wyprodukowanej przez instalacje OZE umieszczone na wspólnych częściach nieruchomości. Pozwala na rozliczanie 100% nadwyżek energii, co jest korzystniejsze niż w standardowych rozwiązaniach dla prosumentów​.

Aby skorzystać z tych programów, wspólnota musi przygotować odpowiednią dokumentację, która zawiera m.in. audyt energetyczny, szczegółowy kosztorys, harmonogram prac oraz opis techniczny instalacji​.

Rekomendowane artykuły